I'm not fine.

Aleyna, Istanbul.

Home Theme Ask me

kahrolsunsabahalarmi:

şarkılar bu kadar güzelken insanları neden dinleyeyim? 

(Source: lanaismyangelforever, via bogurtlenli-cikolata)

Pantolon almaktan nefret ediyorum. O kabinlerde pantolon değiştirmek,ayakkabıları çıkarıp giymek zulüm. Yazarken bile gerildim lan.

(Source: poisonvsbat, via cikolatahirsiziyim)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter